Musik och politik

Visst är det fint med medmänsklighet och empati, men när förnuftet får ge vika så till den milda grad att man är på väg att köra ett helt land och dess demokratiska tradition i botten så hjälper det inte att hänvisa till fina ord. Jag är varken nazist, rasist eller fascist. Har ingenting till övers för någon form av förtryckarideologi, vare sig det är Hitler eller dagens imamer som står bakom. Ger mitt fulla stöd till homosexuellas rättigheter, för jämställdhet mellan könen och tycker inte att någon ska behandlas illa eller ges speciella fördelar pga att de föddes med en viss hudfärg, tror på en viss religion eller röstar på ett visst parti. För mig betyder detta en solklar röst på Sverigedemokraterna.